پورتال مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
اخبار مهم:

مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

امروزه تعامل با سایر کشورها و استفاده از تجربیات و اطلاعات جوامع دیگر نقش مهمی در برنامه ریزی برای رشد و توسعه یک کشور ایفا می کند. در این راستا با توجه به اهمیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و توسعه ارتباطات با سایر کشورها برای استفاده از تجارب و دستاوردهای آنان در راستای صلح، تفاهم، امنیت و همبستگی ملت های جهان، معاونت امور بین الملل نیز با مطالعه و ترسیم خطوط کلی ارتباطات فرهنگی - آموزشی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تلاش می کند تا ضمن انعکاس دستاوردهای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با حفظ اصالت فرهنگ اسلامی بهترین اندیشه ها، تکنیک ها و علوم را نیز از دیگر جوامع گلچین و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار دهد. این مرکز با درنظر گرفتن مفاد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404ه.ش وسیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی و به منظور ارتقای جایگاه و حضور فعال در عرصه های منطقه ای و بین المللی اهداف و خط مشی های وزارت آموزش و پرورش در حوزه بین الملل با اهداف ذیل و با ساختار سازمانی مصوب تدوین گردیده است. - ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان ایرانی در سرتاسر جهان - رصد و عملیاتی نمودن برنامه های وزارت متبوع در توسعه ی کیفی مدارس بین الملل در داخل و خارج از کشور - برنامه ریزی برای فراهم نمودن زمینه توسعه کمی وکیفی عملکرد واحدهای آموزشی ج.ا.ا ایران در ابعاد آموزشی ، پرورشی وسنجش وارائه راهکارهای عملیاتی واجرایی در این زمینه - گسترش و تعمیق ارتباطات و همکاری ها ومبادلات منطقه ای و بین المللی درحوزه ماموریت های وزارت آموزش و پرورش - حضور فعال و بهره گیری از ظرفیت ها و تجربه ها و همکاری های مناسب بین المللی درراستای کسب جایگاه اول علمی آموزشی در منطقه - همکاری با سازمانهای علمی آموزشی فرهنگی منطقه ای و بین المللی نظیر آیسسکو – یونسکو – اکو و... درراستای اهداف اسلام و مسلمانان - برقراری ارتباط با نظامهای آموزشی دنیا در چارچوب اصول پذیرفته شده - ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و تطبیق آنها با مقاطع مختلف تحصیلی تا پایان دوره پیش دانشگاهی - اولویت دادن به کشورهای همسایه و مسلمان درانعقاد موافقت نامه ها و برنامه مبادلات و یادداشت تفاهم ها - برقراری ارتباط و همکاری با کشورها و مجامع و سازمانهای علمی و آموزشی منطقه ای و بین المللی ،دولتی و غیر دولتی درزمینه اجرای طرحها و پروژه ها و تحقیقات منطقه ای و بین المللی - معرفی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به کشورها و نهادهای ذیصلاح بین المللی - تشویق و ظرفیت سازی و حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حضور فعال نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و صاحبان اندیشه و آثار علمی و آموزشی و تربیتی در مجامع علمی آموزشی و فرهنگی بین المللی

آخرین اخبار