پورتال مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات راهنمای متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ محتوای الکترونیکی سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها پليس مهاجرت و گذرنامه ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ پرورشی سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها مدارك اقامتي و هويتي اتباع خارجي ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ پرورشی سایر دانلود

آخرین اخبار